PALVELUT

 • Fysioterapia
 • Ortopedinen Manuaalinen Terapia (OMT)
 • Työfysioterapia
 • Jäsenkorjaus
 • Lantion virheasennot (SI-nivel, suoliluut, ristiluu, häpyliitos)
 • Rangan kiputilat
 • Nivelten kiputilat esim. polven virheasennosta johtuen
 • Pehmytkudos ongelmat
 • Akupunktio
 • Kinesioteippaus
 • Kivunhoito
 • Stressitilojen lievitys
 • Päänsäryt
 • Perinteinen kiinalainen lääketiede
 • Lääkärin määräämällä fysioterapia lähetteellä


Mitä OMT-terapia tarkoittaa?

Ortopedinen manuaalinen terapia (OMT) on fysioterapian erikoisala. OMT-fysioterapeutit käyvät läpi monivuotisen fysioterapeutin jatkokoulutuksen. Se keskittyy tuki- ja liikuntaelinongelmien tutkimiseen (hermo-, lihas- ja nivelrakenteet), hoitoon ja ennaltaehkäisyyn.

Mitä vastaanotolla tapahtuu?
Tutkimisessa huomioidaan asiakkaan asentoa, arvioidaan liikkuvuutta, testataan neurologisten oireiden esiintymistä, pyritään löytämään ongelman aiheuttaja provokaatiotestein sekä huomioidaan kehon toimivuutta ja hallintaa. Tarkan tutkimisen jälkeen valitaan sopivat terapiamuodot. Lähtökohtana on asiakkaan oman aktiviteetin tukeminen ja ohjaus virheellisten kuormitustekijöiden välttämiseksi.

Millaisia hoitokeinoja on käytettävissä?
Ortopedisessä lääketieteessä manuaalisella terapialla on tärkeä osa. Käytännön hoitokeinoina eri ongelmiin ja tarpeisiin voivat olla:

 • kivun lievitys (paikallinen immobilisointi tukiliivin tai teippauksen avulla)
 • lämpö- tai kylmähoito
 • traktiohoito
 • liikkuvuuden vähentäminen (teippaus, tukiliivi)
 • stabiloivat harjoitukset
 • liikkuvuuden lisääminen (hieronta, lihasten aktiivinen rentouttaminen ja passiivinen venyttäminen)
 • yleinen ja spesifi nivelen mobilisointi/manipulointi
 • harjoitukset, neuvonta ja ohjaus

Näillä keinoilla luodaan edellytykset asiakkaan omalle harjoittelulle, joka tasapainottaa ongelman aiheuttamaa toiminnanhäiriötä ja ennaltaehkäisee oireiden uusiutumista. Tutkimukset osoittavat esim. voimaharjoittelulla on suuri merkitys ennaltaehkäisyssä ja kuntoutuksessa. Venyttelyn osuus on vain neljä prosenttia.

Hoitojakson alussa on tärkeä keskittyä kivunhallintaan. Tähän voidaan käyttää edellä mainittujen keinojen lisäksi akupunktuuria ja ultraäänihoitoa. Myös lääkärin määräämän lääkehoidon tarkoitus on rauhoittaa esim. tulehduksesta aiheutuvaa kiputilaa sekä hillitä tulehdusmekanismeja niin, että paraneminen edistyy parhaalla tavalla.

Mitä jäsenkorjaus tarkoittaa?

Jäsenkorjaus on kansanomaista kivun tai muun epämiellyttävän tuntemuksen tai toimintahäiriön hoitoa. Sillä on Suomessa pitkät perinteet ja osaajia on ollut ympäri Suomen. Jäsenkorjauksessa on useita koulukuntia riippuen siitä, mikä tausta kouluttajilla on. Itse olen opiskellut useamman eri taitajan opissa käyttäen nyt hoitomenetelmiä osana fysioterapiaa. Kysehän on manuaalisesta taidosta, ei sen ihmeellisemmästä.

Mitä vastaanotolla tapahtuu?
On tärkeä kuunnella, miten asiakas kokee oman oireensa. Hän osaa usein jopa kertoa alkusyyn oireelle - liukastuminen, kaatuminen ovat joskus harmittomia tapauksia, mutta voivat olla kipujen taustalla. 

Aivan aluksi tarkastellaan silmämääräisesti, miltä kehon asento ja eri rakenteet näyttävät. Koskettamalla ja testaamalla voidaan arvioida tarkemmin nivelen asentoa, kudoksia ja lihaksia: onko arkuutta, liikerajoitusta, virheasentoa? Poikkeava löydös johtaa toimenpiteeseen. Esimerkiksi polvikivussa kipuoire voi paikantua polven sisäsivulle. Lähes poikkeuksetta polvi on vinossa sisäreunan ollessa korkeammalla. Polven asento korjataan ja kipu poistuu. Toimenpide eli korjaus on kivuton ja vaste välitön.

Mihin hoito perustuu?
Hoidossa on tärkeää huomioida ihmisen kokonaisuus: Se mikä vaikuttaa alhaalla, vaikuttaa ylhäällä, ja päinvastoin. Tämä tarkoittaa sitä, että hartioiden kiputilan perimmäinen syy voi löytyä aivan toisaalta lantion alueelta tai polvesta, joka vaikuttaa kineettisen ketjun ja kalvorakenteiden kautta kipualueen syntyyn. Hoidossa jahdataan vaivan "äitiä" eli syytä, ei sen "poikaa" eli paikallista kipua.

Minkälaisiin kiputiloihin tai ongelmiin voidaan jäsenkorjauksella vaikuttaa?
Apua haetaan moninaisiin tuki- ja liikuntaelinvaivoihin, kuten nivelkipuihin sekä selän, niskan ja hartiaseudun jännitystiloihin ja ongelmiin.

Alaraajojen ja selän kipujen syyksi paljastuu usein lantiokorin virheasento (suoliluut, ristiluu, häntäluu sekä näiden rakenteiden liitokset SI-nivel ja häpyliitos), josta seuraa kehoon epätasapainoa tuottavia muutoksia.

Jäsenkorjauksella voidaan hoitaa jalkojen pituuseroa. Asiasta kiistellään ja pituuseron merkitystä vähätellään, mutta esim. suoliluun kiertymä eteen tai taakse saa aikaan pituuseron alaraajoissa: lonkkanivelten asento muuttuu (limapussin krooninen tulehdus) reiteen ja sääreen syntyy kiertymää (polvikipu, jalkaterän holvien madaltuminen) ja lanneselän nikamiin syntyy virheasento, skolioosi(selittämätön kipu alaselässä). Lantion etupuolinen häpyliitos voi aiheuttaa vatsa-alueen kiputiloja, jopa ongelmia virtsanpidätyskyvyssä.

Mitä akupunktio tarkoittaa? 

Ihminen koostuu erilaisista kudoksista ja elimistä, joilla kullakin on oma tehtävänsä. Ihminen on kokonaisuus, joka on jatkuvassa muutostilassa. Ihminen on terve, kun hänen elimistönsä sopeutuu ympäristöön tasapainoisesti ja sen sisäiset toiminnot ovat harmonisia.

Mitä syitä sairastumiselle on? 
Terveyden tasapaino voi järkkyä ulkoisen syyn, kuten Tuulen, Kylmyyden, Kuumuuden, Kosteuden, Kuivuuden ja Kesäkuuman vuoksi. Sisäisiä taudinaiheuttajia ovat tunteet kuten raivo, ilo, huolehtiminen, ajattelu, suru, pelko ja pelästys. Muita terveyden horjuttajia ovat mm. perinnölliset tekijät, heikko ruumiinrakenne, liiallinen rasitus ja huono ruokavalio.

Mitä vastaanotolla tapahtuu?
Hoidon tavoitteena on havaitun häiriön poistaminen ja tasapainon palauttaminen. Hoidossa käytetään oirekuvaan sopivia akupunktiopisteitä ja neuloja. Akupunktioneulat ovat hyvin ohuita ja pyöreäpäisiä ts. ne eivät leikkaa kudosta kuten injektioneulat. Pisto voi tuntua, mutta yleensä se on hyvin huomaamaton. Neulakammoiselle hoitoa voidaan soveltaa käsittelemällä pisteitä manuaalisesti. Neuloihin voidaan yhdistää myös TNS-hoito.

Muita syitä oireille, mitä kannattaa miettiä?
Myös tieto eri ruoka-aineiden vaikuttavuudesta oireisiin voi olla avuksi. Esimerkiksi, jos kärsit päänsäryistä syynä voi olla energeettisesti liian Kuumien ruoka-aineiden liiallinen käyttö (kahvi, tupakka, chili, pippuri) yhdistettynä stressiin. Vähentämällä pelkästään runsasta kahvin nauttimista kurja olo alkaa normalisoitua.

Muita hoitokeinoja?
Yksittäistä pistettä voidaan lämmittää moksalla (puristettu hiilisikari), jolloin lämpö poistaa Kylmyyttä ja Kosteutta. Kylmyys ja Kosteus ovat usein nivelkipujen syynä - mieti Suomen ilmastoa. Kuivakuppauksen avulla saadaan aineenvaihdunnan muutos kudoksiin palauttaen Qin ja Veren kierto. Gua Sha on perinteisessä kiinalaisessa lääketieteessä käytetty hoitoväline, joka on valmistettu kivestä tai muovista. Hoidossa käsitellään pintakerroksia ja sen avulla vilkastutetaan lymfan- ja verenkiertoa, poistetaan lihaskipuja ja -jäykkyyksiä sekä avataan lihaskalvoja. Gua Shalla voidaan myös hieroa akupisteitä.

Entä kivunhoito?
Akupunktio opinnot mahdollistavat myös tehokkaan kivun hoidon neulojen avulla. Käyttämäni menetelmä perustuu kehossa olevien meridiaanien keskinäiseen yhteyteen. Akupunktioneulat voidaan pistää paikallisesti kipualueella sijaitseviin pisteisiin tai etäpisteisiin. Jopa yksi (1) neula voi poistaa tai merkittävästi vähentää kipua. Akupunktuuria käytetään myös rentoutumiseen. 

Yleistä lopuksi

Myös lääkärit käyttävät akupunktiohoitoa. Itselläni akupunktio kiinnostus lähti lääkäreiden järjestämän koulutuksen kautta. Akupunktiohoidoissa on eroja. Kerran kokeilleena, ilman mitään vaikutusta kannattaa kokeilla uudelleen. Harvoin yksi kerta tekee ihmeitä, varsinkin jos kyseessä on krooninen vaiva. Toki jo yksi kertakin voi tehdä ihmeitä.