Lantio

1. Mitkä ovat yleisempiä oireita?

Lantioalueeseen kuuluvat lonkkanivelet ja SI-nivel. Yleisemmin ongelmat liittyvät näissä kulumiin tai virheasentoihin. Em. voivat yksistään aiheuttaa lihasten tai jänteiden kiputiloja. Myös lanneselästä heijatuvat hermokivut ovat usein kipujen taustalla.

2. Miksi lantio tai lonkka kipeytyvät?

Nivelten kulumat syntyvät pitkällä aikavälillä. Oireita on vuosia. Ongelmat voivat syntyä myös hetkessä esim. kaatumisen seurauksena. Suoliluun eli iliumin virheasennot ovat hyvin yleisiä ja aiheuttavat alaraajojen pituuseroa ja selkäkipuja.

3. Miten voin ennaltaehkäistä ongelmien syntymisen?

Liiku säännöllisesti. Pidä huoli liikkuvuudesta ja lihaskunnostasi. Tarkistuta asennot aina pahan kaatumisen jälkeen.